Välj en sida

Alla vill må och göra bra. Men hur ska det gå till?

För att uppnå en hållbar vardag hemma och på jobbet finns inga genvägar. Men med rätt stöd och verktyg kommer du själv fram till vad som fungerar bra redan idag, vad som behöver åtgärdas och hur det ska gå till. Vi kan hjälpa dig, arbetsgruppen och hela organisationen på vägen mot en hållbar vardag.

Med hjälp av SustainYou

Sjukskrivningstalen i Sverige ökar dramatiskt och stress är den vanligaste orsaken. Sju av tio chefer sover dåligt och samhällets utgifter för ohälsan på arbetsplatser är 90 miljarder om året. En dålig arbetsmiljö kan kosta även ett mindre företag hundratusentals kronor om året.

Men vad kan vi göra åt allt detta? Egentligen är det inte särskilt komplicerat. Konsten är att komma till skott med det egna förändringsarbetet och ha rätt metoder för att behålla och utveckla de nya tankarna.

Av oss får du verktyg att analysera nuläget, att strukturera upp en alternativ vardag och att se nya möjligheter. En vardag som fungerar på lång sikt. En hållbar vardag.

Hållbar vardag på jobbet och hemma

Livet består i huvudsak av två saker; arbete och fritid. Och de båda har dig som gemensam nämnare. Det är du själv som bäst kan påverka din egen situation, men att skapa och behålla en god kultur i familjen eller på arbetsplatsen är ett gemensamt ansvar.

Linda Michelin

Linda Michelin

Grundare och marknadsansvarig

0707-224530
MailLinkedIn

Anna Ahrenfelt

Anna Ahrenfelt

Grundare och VD

0708-697870
Mail, LinkedIn

Skrivet av oss

Helhet och hållbarhet

Våren 2016 trädde Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Tanken bakom de nya kraven är god, men många företag vet inte hur man ska ta sig an dem. Läs mer

Från friskvård till livsvård

Dagens samhällsförändringar påverkar oss minst lika mycket som skiftet från jordbruk till industrialism; då vi gick från liv i rörelse till stillasittande. För snart 30 år sedan infördes friskvårdsbidraget i Sverige. Läs mer

Sätt kurs mot en hållbar vardag

I en arbetsgrupp på sex personer är det inte ovanligt att minst ett par stycken känner sig trötta och slitna. Ohälsa som handlar om trötthet eller nedstämdhet är väldigt vanligt men syns inte alltid på ytan.