Tack för att du är redo att veta mer!

Du som VD eller HR-chef har ett stort ansvar. Det har också varje enskild medarbetare.

Nya AFS:en (2015:4) om social och organisatorisk arbetsmiljö betonar vikten av att skapa balans mellan arbete och fritid. Vi ser att många vill göra något åt det, men inte vet hur.

Vårt erbjudande består av verktyg för både arbetsgrupp och individ. SÅ att vi tillsammans kan göra något åt den ökande ohälsan.

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter fram frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

Ett enkelt sätt att arbeta främjande

Vi vet att verklig förändring börjar inifrån. Därför är vårt program framtaget för att inte kräva några externa konsulttimmar. Det är en enkel och tydlig process som varenda chef kan arbeta med i sin arbetsgrupp. Den är ett verktyg för att arbeta praktiskt med den nya AFS:en och den berör även områden som medarbetarskap, corporate branding och CSR.
Läs mer

Höstens frukostseminarier i Stockholm

Hur kan du och dina medarbetare få en mer hållbar vardag?

 

Vi vänder oss till dig som vill vara med och göra skillnad i kampen mot den psykiska ohälsan. Du kan ha olika ingångar till frågan. Troligen är du chef, VD eller HR-ansvarig.

 


11 OKT – Läs mer och anmäl dig

16 NOV – Läs mer och anmäl dig