Tack för att du är redo att veta mer!

Du som VD eller HR-chef har ett extra stort ansvar.

Nya AFS:en (2015:4) om social och organisatorisk arbetsmiljö förtydligar ansvaret att skapa balans mellan arbete och fritid för medarbetare.

Även medarbetare behöver göra fler medvetna val som leder till en hållbar vardag. Därför erbjuder vårt program verktyg för både arbetsgrupp och individ.

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter fram frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

Ett enkelt sätt att arbeta främjande

Vi vet att verklig förändring börjar inifrån. Därför är vårt program framtaget för att inte kräva några externa konsulttimmar. Det är en enkel och tydlig process som varenda chef kan arbeta med i sin arbetsgrupp. Den är ett verktyg för att arbeta praktiskt med den nya AFS:en och den berör även områden som medarbetarskap, corporate branding och CSR.

Läs mer