Välj en sida

Dessa reflektionskortlekar för en hållbar vardag är framtagna av Sustain Change. Vi finns för att hjälpa människor att leva och arbeta hållbart, i en omvärld som stressar sig sjuk.

Vi drömmer om ett mänskligare samhälle. Där människors behov är en självklar utgångspunkt för hur vi organiserar företag, familjeliv och samhälle. Där människor och organisationer kan bidra med hela sin förmåga.

Min hållbara vardag

32 frågekort utifrån följande 8 teman:
Relationer, Viktigheter, Längtan, Livet i stort, Behov, Vardagen, Tacksamhet, Personlig hållbarhet

Kan användas på många olika sätt, antingen på egen hand eller tillsammans. Se det som självcoaching för dig själv eller ge bort till vänner som också mår bra av ökad reflektion.

Familjens hållbara vardag

32 frågekort utifrån följande 8 teman:
Kärleksrelation, Föräldraskap, Längtan, Familjelivet, Behov, Vardagen, Tacksamhet, Personlig hållbarhet

De här korten gör det lättare för de vuxna i en familj att reflektera över och prata med varandra om frågor som är viktiga. Frågor som kan hjälpa till att skapa en vardag fylld av sådant vi mår bra av, både här och nu men också över tid.