Så här fungerar vår 5-stegsmetod

– från nuläge till nyläge

Vår metod heter Sustainmetoden och bygger på beprövad vetenskap, som visat sig fungera och skapa varaktig förändring. Den är baserad på två klassiker, Kuhn och Watslawick, samt ”vår egen” Bo Ahrenfelts bok Förändring som tillstånd.

Det är en 5-stegsmetod som ser till helheten, både vardag och jobb, och handlar om att:

(1) bli medveten om nuläget, hur är det idag för att sedan (2) utforska hur skulle det kunna vara, vad skulle vi kunna göra – ett önskat läge. Därefter fattas beslut (3) om vad som ska genomföras. Sedan kommer den kritiska och avgörande fasen (4) när det ska genomföras, som för ofta saknas idag. Mycket stannar vid planer. Sista steget (5) handlar om att utvärdera nyläget och att lära sig hur man håller sin hållbara vardag vid liv.

Metoden finns anpassad för individ SustainYou, arbetsgruppen SustainTeam och hela företag SustainOrganization.

SustainYou

Om du bestämmer dig och är tålmodig kommer 5-stegsmetoden hjälpa dig att se mönster i vardagen. Vad som ger dig energi och vad som tar din energi. Med denna kunskap kan du skapa en bättre hållbar vardag. Utöver själva 5-stegsmetoden får du varje månad kunskapsmail med inspiration och konkreta övningar för att göra ytterligare förbättringar i din vardag. Till din hjälp har du appen SustainYou. Med den håller du koll på din energinivå samt får påminnelse om och uppföljning på de vanor du vill ha i din vardag.

SustainTeam

Vi är varandras arbetsmiljö och en god sådan skapar vi bäst tillsammans. Inte minst handlar det om att hantera de ständiga förändringarna i dagens arbetsliv. 5-stegsmetoden för arbetsgrupper hjälper er att skapa dialog kring er arbetsmiljö samt stöd i att göra de förändringar ni vill och ibland måste göra. Minimal förberedelse krävs. Hur ni ska gå tillväga finns beskrivet i tydliga instruktioner som tar er steg för steg.

SustainOrganization

Vill ni arbeta proaktivt med era medarbetares välmående och skapa en hållbar arbetsplats som gynnar och stödjer er affärsidé och att nå era mål? Med vår 5-stegsmetod för organisationer hjälper vi er från behovsanalys, vidare till projektplanering, genomförande och utvärdering.  Vi skräddarsyr vår insats utifrån varje enskilt företags behov och förutsättningar. Vi kan fungera som aktiva processledare och/eller stöd till interna förändringsledare.

Ring eller mejla!

Ring Caroline Karlsson på 073-504 43 09 eller maila till caroline@hallbarvardag.nu