OSA – från ord till handling

2016 trädde  Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Tanken bakom de nya kraven är god, men många företag vet inte hur man ska ta sig an dem. Även om man läser föreskrifterna, utbildar och intellektuellt sett förstår vad...

Från friskvård till livsvård

När jag började jobba på Handelsbanken för drygt 20 år sedan såg arbetsdagen annorlunda ut jämfört med idag. På den tiden kom till exempel kunderna in till oss på kontoret för att betala sina räkningar och företagen lämnade in sina dagskassor. Det gjorde att det fanns...

Har du en ohälsobomb i fickan?

Har du en ohälsobomb i fickan? Just nu går väldigt många av oss runt med en tickande bomb i fickan utan att ens vara medvetna om det. Det är en ohälsobomb och är ett resultat av den samhällsförändring som vi befinner oss mitt i just nu. Jag tror till och med att vi...