Vill du göra dig mer personligt hållbar?

Tillsammans har DIK och Hållbar Vardag tagit fram följande erbjudanden till dig som medlem. Gäller under hela 2019.

Självcoachingspaket SustainYou Myself

Vill du göra dig mer personligt hållbar men inte vet hur. Med boken SustainYou Myself guidas du igenom 5 steg som tar dig ifrån ditt nuläge till ett nytt läge. Du får olika typer av övningar som hjälper dig att se över hela din vardag och att identifiera förändringar du vill göra för att bli mer hållbar. Du får också stöd i att genomföra och utvärdera dina insatser.

Självcoachingspaketet innehåller boken SustainYouMyself och kompletteras också med månadsutskick med extra inspiration, kunskap och övningar under ett års tid som kommer direkt till din valfria mailadress.

Pris 1425:- (ord 1900:-) Använd rabattkod DIK25 i kassan

Självcoachingspaket SustainYou Myself + personligt coachtillfälle 60 min

Som självcoachingspaketet ovan men detta erbjudande inkluderar även 60 min coachning via telefon eller skype.

Pris 2175:- (ord 2900:-)

Reflektionskortlek för min egen hållbara vardag

32 frågekort utifrån följande 8 teman:
Relationer, Viktigheter, Längtan, Livet i stort, Behov, Vardagen, Tacksamhet, Personlig hållbarhet

De här korten gör det lättare för dig att reflektera över frågor som är viktiga. Frågor som kan hjälpa till att skapa en vardag fylld av sådant vi mår bra av, både här och nu men också över tid.

Pris 135:- (ord 180:-) Använd rabattkod DIK25 i kassan för att få detta pris

Reflektionskortlek för familjens hållbara vardag

32 frågekort utifrån följande 8 teman:
Kärleksrelation, Föräldraskap, Längtan, Familjelivet, Behov, Vardagen, Tacksamhet, Personlig hållbarhet

De här korten gör det lättare för de vuxna i en familj att reflektera över och prata med varandra om frågor som är viktiga. Frågor som kan hjälpa till att skapa en vardag fylld av sådant vi mår bra av, både här och nu men också över tid.

Kan användas på många olika sätt, antingen på egen hand eller tillsammans. Se det som självcoaching för dig själv och din partner eller ge bort till vänner som också mår bra av ökad dialog och reflektion.

Pris 135:- (ord 180:-) Använd rabattkod DIK25 i kassan för att få detta pris

Boken Myten om många bollar i luften

Myten om Många bollar i luften beskriver samhället vi lever i och hur vi påverkas av det. Förhoppningen är att inspirera och tipsa dig som vill leva gott och göra bra ifrån dig utan att priset blir för högt. Bokens avslutande del vänder sig till framsynta arbetsgivare som vill vara med på resan!

Författare Anna Ahrenfelt och Anna Skarin
ISBN: 978-91-639-8024-4, 62 sidor

Pris 109:- (ord 145:-) Använd rabattkod DIK25 i kassan för att få detta pris