Våra seminarier i Stockholm

Hur kan du och dina medarbetare få en mer hållbar vardag?

 

Vi vet att många vill arbeta förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön men inte riktigt vet hur. Vi vet också att det inte är endast är en chefsangelägenhet utan att vi behöver arbeta tillsammans med dessa frågor.

Välkommen till vårt seminarium där vi presenterar oss, vårt arbetssätt och hur vi ser på frågan ovan. Troligen är du chef, VD eller HR-ansvarig och vill gå från ord till handling.

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter fram frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael Törnberg

VD, Acumo

Vad kul att du vill veta mer!

Du som VD eller HR-chef har ett stort ansvar. Det har också varje enskild medarbetare.

Nya AFS:en (2015:4) om social och organisatorisk arbetsmiljö betonar vikten av att skapa balans mellan arbete och fritid. Vi ser att många vill göra något åt det, men inte vet hur.

Vårt erbjudande består av verktyg för både arbetsgrupp och individ. SÅ att vi tillsammans kan göra något åt den ökande ohälsan.

Ett enkelt sätt att arbeta främjande

Vi vet att verklig förändring börjar inifrån. Därför är vårt program framtaget för att inte kräva några externa konsulttimmar. Det är en enkel och tydlig process som varenda chef kan arbeta med i sin arbetsgrupp. Den är ett verktyg för att arbeta praktiskt med den nya AFS:en och den berör även områden som medarbetarskap, corporate branding och CSR.