Har du en ohälsobomb i fickan?

Just nu går väldigt många av oss runt med en tickande bomb i fickan utan att ens vara medvetna om det. Det är en ohälsobomb och är ett resultat av den samhällsförändring som vi befinner oss mitt i just nu. Jag tror till och med att vi står inför en utmattningsepidemi om vi inte aktivt börjar tänka på och adressera vår hållbarhet.

Ett tydligt exempel på den eskalerande ohälsan är att allt fler har problem med sömnen. För fem år sedan svarade fyra av tio chefer att de sover dåligt. Idag har siffran galopperat iväg till sju av tio. Och när det gäller sömn så är det inte bara en riskfaktor för vår hälsa, utan även något som har en direkt påverkan på vår arbetsprestation. En studie visade för inte allt för länge sedan att en människa som inte har sovit ordentligt bara har tillgång till 60-70 procent av sin produktivitet. Den som är trött får exempelvis svårare för att samarbeta och att fatta beslut.

Personalens hållbarhet ses på de flesta håll fortfarande som en ”mjuk fråga”, men det råder inga tvivel om att den får hårda konsekvenser. Det är dags att låta frågan om personalens hållbarhet flytta in i lednings- och styrelserummen och med rätt insatser kan man desarmera många av de tickande bomberna.

Bästa hälsningar
Anna Ahrenfelt
VD på Hållbar Vardag