Välj en sida

Hållbar Vardag Index (HVI)

- testet som hjälper dig att må bra & få ihop livspusslet!

Frågorna ger dig en indikation på hur hållbar din vardag är. De är formulerade för att ge dig en sammantagen bild av hur du ligger till och möjlighet att reflektera över vad som kan göra din vardag mer hållbar.

Resultatet delas in i en röd-gul-grön skala som innebär att:
Grönt (60-72): din vardag är hållbar och det är du själv som styr över den.
Gult (25-59): delar i din vardag är ohållbar. Genom att göra förändringar i din vardag kan du ta kommandot och göra den mer hållbar.
Rött (12-24): din vardag är ohållbar och du är förmodligen inne i en negativ spiral. Du behöver göra något åt din situation för att inte riskera din hälsa.

Svaren behandlas konfidentiellt och kopplas inte till dig som individ.

Viktigt att komma ihåg att detta enbart är en generell indikering på hur din vardag ser ut just nu. Inte någon ”diagnos” på ditt liv och hälsa.

Så här går det till:

  • Svara på frågorna 1-12 om din livssituation och hur du upplever den. Ta hjälp av hintarna!
  • Ange din e-mailadress om du vill få ditt resultat mailat till dig. Återkom gärna till frågorna för att stämma av din utveckling. Anger du ingen e-mailadress är dina svar helt anonyma.

Vill du ha mer information kring HVI tveka inte att kontakta oss via www.hallbarvardag.nu. Lycka till!

1.

Upplever du din vardag meningsfull?

2.

Upplever du dig ha kontroll över stressen i din vardag?

3.

Anser du dig få tillräckligt med vila/återhämtning?

4.

Anser du dig få den sömn (omfattning och kvalitet) du behöver?

5.

Hur är balansen mellan krav och resurser på jobbet?

6.

Hur är balansen mellan krav och resurser hemma?

7.

Hur är din ork när du är på jobbet?

8.

Hur är din ork när du är hemma?

9.

Är du nöjd med din arbetsinsats?

10.

Är du nöjd med din fritid?

11.

Jag kan koppla bort jobbet när jag är ledig

12.

Jag kan koppla bort privata frågor när jag är på jobbet

Din emailadress används för att spara och maila dig ditt resultat och kunna jämföra ditt HVI över tid

Email (ej obligatoriskt)