Nya vägar till ett hållbart samhälle

Bo Ahrenfelt är läkare och psykiater. Han är en av de första som pratade om utbränning i det offentliga rummet. Under 80-talet gjorde han en serie radioprogram för P1, varav ett på temat Utbränning. Idag är han en av delägarna till Hållbar Vardag. Nedanstående artikel är baserad på en intervju med Bo, och allt som skrivs återspeglar hans ord och inte våra.

 

Stödja goda krafter

För mig är det viktigt att stödja goda krafter som vill bidra till minskad stress, eftersom stress är så otroligt farligt. Dessutom gillar jag företagsnamnet, säger Bo, hållbar säger att det handlar om över tid. Inte en kurs i meditation och sen fortsätta stressa.

Akut läge

Positiv stress existerar inte, utan all stress som inte hanteras gör oss psykiskt och fysiskt sjuka. Stress är en orsak till kronisk inflammation som nu tros vara grunden till flera folksjukdomar t.ex. cancer, autoimmuna sjukdomar. Nobelpristagaren Blackburn har visat att stress förkortar livet och att den förkortar den friska delen av livet.

Önskningar går stick i stäv med behoven

Mänskliga behov är det vi behöver för att leva och må bra. Är jag törstig behöver jag dricka och slutar jag dricka så dör jag. Medan önskningar handlar om det sociala och att vara accepterad. Det kan handla om att nå mål uppsatta av andra och vara värd att älskas. Önskningarna är så starkt emotionellt laddade att vi inte känner och upplever våra behov. Det får oss att agera på ett sätt som gör att våra behov får stryka på foten till förmån för våra önskningar. Exempelvis den 45 åriga höga chefen som fått en hjärtinfarkt och går tillbaka till jobbet efter ett par veckor och sedermera bärs död ut från kontoret.

Goda relationer det bästa vi kan ge oss själva

Hållbar Vardags verktyg ställer viktiga frågor. Ställs jag inte inför de frågorna kommer svaren aldrig upp i mitt medvetande till exempel om de egna behoven. Det ger mening och innehåll till livet. Dessutom ett långt och friskt liv.

På jobbet ger verktygen oss hjälp att förbättra arbetssituationen, vilket gör att vi använder vår hjärna, kunskap och erfarenhet på ett mer kreativt sätt. Arbetar man främjande så undviker man att hjärnan tar stryk av stress. I familjen höjs kvalitén i relationerna och närheten ökar, vilket motverkar de negativa effekterna stress ger. Goda relationer är det bästa vi kan ge oss själva för vår hälsa.

Nya vägar ger ett hållbart samhälle

Sker ingen förändring förvärras den redan ansatta situationen inom sjukvården. Klassklyftorna blir större och vi vet att fattiga är sjukare än rika. Ökad risk för att extremismen frodas då människor väljer de enkla lösningarna som de tror leder till ett bättre liv för dem själva.

Väljer vi istället en ny väg får vi se en övergång till ett mer hållbart leverne i stort. Där den vulgära kapitalismen inte har någon plats. Planetens och människans behov kommer få en prioritet de inte haft på länge.

Av Anna Ahrenfelt, Hållbar Vardag

Så gör Bo själv:

Stress ser jag som ett tillfälle att träna min hanteringsförmåga. Jag ställer mig stabilt, andas djupt och slappnar av på utandningen. Då slår lugn & ro systemet igång även när jag skyndar till tunnelbanan.

Planering är viktigt. Ett exempel är att innan jag avslutar arbetsdagen skapar jag mig en överblick av morgondagen för att få en känsla av kontroll. Om jag ändå tar med mig jobbet hem så bestämmer jag mig för nästa åtgärd, till exempel om jag är orolig för en patient att jag ringer imorgon. Jag låter mig inte stanna i oron.