En hållbar vardag är förutsättningen för ett välmående på både kort och lång sikt. Och det är först när vi själva mår bra som vi får förutsättningar att gör ett bra jobb tillsammans med andra. Hur den enskilda individen mår påverkar omgivningen, oavsett var vi befinner oss.

Anna Ahrenfelt
Grundare & VD
Kontakt: Mail, LinkedIn

Linda Michelin
Grundare & ansvarig för föreningen Hållbara barn & unga
Kontakt: Mail, LinkedIn

Anders Mannesten
Marketing & Key account manager
Kontakt: Mail, LinkedIn

Bo Ahrenfelt
Senior konsult & pyskiater
Kontakt: Mail, LinkedIn

Gör plats för människan!

 Vi på Hållbar Vardag är övertygade om att det finns mycket i arbetsvardagen vi kan göra någonting åt. Och att det därför är viktigt att vi ständigt gör medvetna val, även i det lilla. Många små förändringar gör stor skillnad.

Nyckeln till att lyckas genomföra förändringarna och skapa en hållbar arbetssituation för alla inblandade är att ta ett gemensamt ansvar och att göra det tillsammans. Att samarbeta skapar delaktighet vilket i sin tur skapar engagemang. Engagemanget skapar vinster för arbetsmiljön och därmed ett bättre resultat. 

Verklig förändring kommer inifrån

Med metoder och verktyg som stödjer den interna processen hjälper vi individer, arbetsgrupper och organisationer att skapa en bättre och mer hållbar vardag, alltid utifrån de egna behoven och förutsättningarna. Vårt koncept vänder sig till alla och inte bara till de som redan upplever att de har problem. Det är aldrig för tidigt eller sent att göra rätt.

Hållbar Vardags koncept utgår från kunskap om människans behov, relationer, kommunikation, ledarskap och förändringsledning. Allt byggt på vetenskap och praktiska erfarenheter.

Kontakta oss

Att skapa en hållbar vardag och komma tillrätta med stress och ohälsa på arbetsplatsen är ett arbete som kräver eget engagemang. Vi hjälper dig att komma igång. Hör av dig så berättar vi mer om hur det går till.

Ring eller mejla oss – ring Anders på 070-389 68 89 eller maila till contact@hallbarvardag.nu.

Samarbeten

Vi samarbetar gärna med andra för att sprida mer hållbarhet i vardagen. Hör av dig till oss så pratar vi vidare om möjligheter.

12 + 6 =