Kurs från ohälsa

Sätt kurs mot en hållbar vardag

Tittar du dig omkring och ser människor som ser pigga och alerta ut? I en grupp på ett halvdussin är oddsen att minst ett par stycken av dem trots allt känner sig trötta och slitna. Ohälsa som exempelvis handlar om trötthet eller nedstämdhet syns inte på ytan, men är väldigt vanligt förekommande idag.

Ohälsa kostar, både i personligt lidande för den som är drabbad, och i sjukkostnader, personalomsättning och minskad produktivitet för verksamheten. Vi skulle knappast acceptera att en bankomat eller kopiator levererade 60 – 70 procent av sin kapacitet. Så varför gör vi det med människor?

Är det dags för er att börja arbeta strategiskt med hållbarhet? I så fall har vi tre saker som är bra att tänka på!

1) Lev som ni lär fullt ut

Precis som med alla andra förändringar ökar chanserna för framgång dramatiskt om man har ledningen med på tåget. Det innebär att ni som är chefer behöver leva som ni lär både när det gäller er själva och i hur ni agerar i relation till era medarbetare. Här kan en bra start vara att ha hållbarhet som en punkt på varje ledningsgruppsmöte och att se till att dessa möten hålls på ett hållbart sätt. Ta en paus en gång i timmen så att deltagarna kan gå på toaletten eller svara på ett telefonsamtal, och låt inte mötet dra över den överenskomna tiden. Det är också bra att skicka ut agenda och material som ska läsas in i god tid före mötet.

Som organisation har ni mycket att vinna på att se hållbarhetsarbetet som en strategisk fråga där de som arbetar i verksamheten själva behöver bli smutsiga om händerna. Man uppnår ingen varaktig förändring genom att plocka in konsulter eller genom att erbjuda personalen enstaka inspirationsföreläsningar och arrangera stegräkningstävlingar. Ett framgångsrikt arbete för en hållbar arbetsmiljö och organisationskultur förutsätter en intern process med bra verktyg som löper över tid.

Som chef har du också mycket att vinna på att vara en förebild när det gäller att dela med dig av dina egna erfarenheter av att vara hållbar eller ohållbar. Berätta att du brukar ta en tupplur på lördagseftermiddagarna eller att du har mobilfri tid efter klockan åtta på vardagarna. Mörka inte dina egna behov!

2) Regelbunden riskutvärdering i arbetsgruppen

Ett viktigt steg mot en hållbar organisation är att man i arbetsgrupperna börjar prata om vad som fungerar och vad som inte fungerar på jobbet. Utifrån det som kommer upp tar man sedan steg för att förändra i arbets- och förhållningssätt.

En bra process är att först bolla upp alla de saker som man upplever som problem och det som fungerar bra, och att därefter låta arbetsgruppen prioritera vilken fråga man ska ta sig an först. När man har valt en fråga arbetar gruppen sedan tillsammans för att komma fram till bra lösningar. En viktig framgångsfaktor i processen är att ta en sak i taget och det är också angeläget att betrakta processen som något som man gör kontinuerligt snarare än en gång om året. Om ni arbetar på det här sättet har ni check-in-the-box för arbetsmiljöverkets nya riktlinjer som handlar om att systematiskt riskbedöma, åtgärda och följa upp. Samtidigt som ni de facto också har arbetat med verksamhetsutveckling.

Hos oss på Hållbar vardag har vi nyligen flyttat våra måndagsmöten från klockan 9:00 till klockan 13:00 eftersom den tidigare mötestiden störde vår helgvila, då vi började tänka på mötet redan på söndagskvällen.

3) Tydliggör medarbetarens eget ansvar

Hur vi mår handlar inte bara om hur vi har det på jobbet, och individens hälsa och arbetsmiljö är inte ett ansvar som vilar enbart på arbetsgivarens axlar. En viktig del av ett framgångsrikt hållbarhetsarbete handlar om att tydliggöra att medarbetaren har ett eget ansvar och att det ligger i hans eller hennes intresse att göra sig hållbar. För individen finns det mycket att vinna på att bli medveten om hur man själv kan påverka sitt mående, och den som lär sig att ta eget ansvar kommer att må bättre både på jobbet och på fritiden.

Som arbetsgivare kan ni hjälpa medarbetarna att ta ansvar genom att erbjuda kunskap om vad deras kroppar och hjärnor behöver för att må bra. När en medarbetare kommer till dig som chef för att prata om sin upplevda stress kan du också hjälpa till genom att uppmuntra medarbetaren att reflektera över sitt liv som helhet genom att ställa frågor om hur hon eller han har det utanför jobbet. Någon kanske behöver få hjälp med att få syn på att de behöver etablera en bättre vana för att varva ner och lägga sig i tid på kvällen?

Det är viktigt att medarbetarna får med sig något konkret att jobba med. I Hållbar vardags program har vi en bra självcoachingsprocess men vi har också en helt ny app, som är gratis att ladda ner, och som fungerar som ett stöd i arbetet med att hålla koll på egna energinivån (hållbarheten över tid) och att etablera nya vanor.