2016 trädde  Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Tanken bakom de nya kraven är god, men många företag vet inte hur man ska ta sig an dem. Även om man läser föreskrifterna, utbildar och intellektuellt sett förstår vad de innebär, som exempelvis att kraven på medarbetaren inte får överstiga resurserna eller att det inte får inte förekomma mobbing eller kränkande särbehandling, så är det svårt att omsätta det i praktiken.

För att lyckas behöver man arbeta på ett strukturerat sätt som håller över tid. Det behövs mer än en handlingsplan – som ju lätt stannar vid just en plan. En framgångsfaktor är att ha ett forum där man lyfter upp arbetsmiljöriskerna på bordet och där man samlar in idéer till förändring.

Dessutom är det viktigt att lyfta det faktum att vårt mående också påverkas av hur vi har det utanför jobbet. Som arbetsgivare har du mycket att vinna på att uppmuntra och ge verktyg till dina medarbetare att se över hela sin vardag.

Är det dags att komma igång? Hör gärna av dig till mig så bokar vi in ett möte!

Bästa hälsningar
Anna Ahrenfelt
VD på Hållbar Vardag
anna@hallbarvardag.nu