Tack vare våra partners får vi en större räckvidd!

Vi har valt att arbete uteslutande via partners för att på ett effektivt sätt nå ut till många! Det är viktigt att vi snabbt får till en förändring och förbättring av psykiska hälsan.

Fackförbundet Naturvetarna vill utveckla hållbara medlemmar!

Naturvetarna arbetar för att deras medlemmar ska må bra och vara långsiktigt hållbara i sin karriär. Hållbarhet handlar om balans i hela vardagen, inte bara på jobbet. Därför erbjuder de medlemstjänsten SustaiNa.

SustaiNa består av tjänsten Sustain You+ kombinerat med ett personligt coachsamtal med en av Naturvetarnas karriärrådgivare.

 

“De har tagit fram riktigt bra verktyg för att jobba med en väldigt viktig fråga.”

Intervju med Ann Lundström, biträdande förbundsdirektör, fackförbundet Naturvetarna
Hur uppstod samarbetet med Hållbar Vardag?

– Jag deltog på ett av Hållbar Vardags seminarier och det ledde till ett långt spånarmöte om hur vi skulle kunna samarbeta. De har tagit fram riktigt bra verktyg och metoder för att jobba med en väldigt viktig fråga. Som fackförbund jobbar vi för att våra medlemmar ska ha bästa möjliga förutsättningar på arbetsmarknaden och då behöver vi lyfta vikten av den personliga hållbarheten.

Hur arbetar ni idag?

– Vi har under 2019 haft flera frukostseminarier och workshops med temat personlig hållbarhet. Återkopplingen från våra medlemmar har varit mycket positiv och att ämnet är relevant märker vi också på hur snabbt dessa event blev fullbokade. För att bemöta efterfrågan så har Hållbar Vardag utbildat våra karriärrådgivare i Sustain You+ så att vi ska kunna erbjuda coachning även i personlig hållbarhet.

Vad är din egen erfarenhet?

– På jobbet använder jag mig av reflektionskortleken WORK edition för att prata om arbetsmiljöfrågor i teamet. Korten är väldigt uppskattade och alla får möjlighet att ge sin syn på frågorna. Jag har själv  lyssnat på Anna vid flera tillfällen och hittar ständigt nya saker att ta till mig. Personligen har jag påbörjat Sustain You, men jag har en bra bit kvar där.

 

 

Partnerskapet med Hållbar Vardag är en perfekt matchning!

Vi delar visionen om att skapa ett mer hållbart liv. Mood@Work grundades med fokus på att vara aktiva i att skapa ett hållbart arbetsliv genom kunskap och utbildningar för chefer och företag, främst med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi jobbar brett med arbetsmiljö, där vi anser att ledarskap och arbetsrätt är grundläggande byggstenar för en god arbetsmiljö. Chefer som är trygga i sina roller är tydlig och bra chefer. Partnerskapet med Hållbar Vardag har gett oss ytterligare nycklar/verktyg vilket innebär att vi på bredare front kan arbeta för hållbarhet på individ-, organisation- och samhällsnivå.

Hos oss på Mood@Work är vår mission är att vara en aktiv aktör i att bygga det nya friska och hållbara arbetslivet i Sverige.

Intervju med Jessica Schultz, konsult och marknadsansvarig på Mood@Work
Hur uppstod samarbetet?

– När Caroline kontaktade oss för att prata samarbete kände vi redan efter första mötet att våra värderingar stämde överens. Där fokus handlade om vad vi kan göra för andra och där våra egna affärsintressen blev sekundära. Självklart vill vi vara lönsamma som företag men det är det brinnande intresset för mänsklig hållbarhet och ett genuint engagemang för att skapa förändring som är i fokus. Att jobba med likasinnade entreprenörer som drivs av ett socialt ansvarstagande gav verkligen energi!

Hur jobbar ni själva med arbetsmiljö?

– Vi måste ju så klart leva som vi lär. Vi har veckomöten varje vecka där vi jobbar med Sustain You och följer varandras hållbarhet och vanor. Det är ett bra sätt att förebygga ohälsosam arbetsbelastning där vi i teamet kan stötta och avlasta varandra. Det är extra viktigt för oss nu när vi är i en utvecklingsprocess av företaget.

Sustain Change hjälper oss att arbeta strukturerat i utvecklingsprocessen internt och det ger oss än mer trovärdighet i när vi processleder andra företag i metoden. Det känns skönt att inte gå runt ”som skomakarens barn”, vi tål att bli synade.

Vad gör ni och vilka är ni?

– Hos oss på Mood@Work är vår mission är att vara en aktiv aktör i att bygga det nya friska och hållbara arbetslivet i Sverige. Det gör vi genom att vi inspirerar, sprider kunskap och medvetenhet inom arbetsmiljö, ledarskap och arbetsrätt genom utbildningar, föreläsningar och konsultinsatser. 

Vi står för kvalitet, engagemang, flexibilitet och nyskapande. Vi består i nuläget att tre delägare och konsulter. Patrik Håll; arbetsmiljöspecialist – föreläsare/utbildare och konsult, Bodil Stenqvist; ledarskapsexpert, organisationskonsult och föreläsare/utbildare, konsult & coach; Jessica Schultz ledarskapsexpert, beteendevetare och föreläsare/utbildare, konsult & coach.

Samarbetet är ett viktigt steg för oss!

Stiftelsen Våga va´ dig själv!!! motverkar utanförskap hos ungdomar genom goda exempel och positiva aktiviteter. Ambitionen är att arbeta proaktivt och förebyggande, med regelbundna och ständigt pågående aktiviteter. Stiftelsen föddes ur det trauma som familjen Falkbäck drabbades av år 2005. Det året, onsdagen den 27 april, tog Linda Falkbäck, 13, sitt liv. Under bara en kort period av kränkningar såg hon ingen annan utväg.

Intervju med Arne Falkbäck, grundare

Hur ser ert samarbete ut?

– Samarbete med Hållbar Vardag är ett viktigt steg för oss eftersom vi hela tiden söker verktyg som ger oss än mer trovärdighet och kontinuitet i vårt arbete för ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv. I ett första steg kommer det stötta de nästan 300 ungdomarna som besöker våra sommarläger med en helårskontakt där vi också kan följa upp vårt arbete.