5-stegsmetoden SustainYou

1 900 kr

Vill du göra dig mer personligt hållbar men inte vet hur. Med 5-stegsmetoden SustainYou guidas du steg för steg ifrån ditt nuläge till ett nytt läge. Du får olika typer av övningar som hjälper dig att se över hela din vardag och att identifiera förändringar du vill göra för att bli mer hållbar. Du får också stöd i att genomföra och utvärdera dina insatser.

SustainYou består av en fysisk bok som kompletteras med månatliga kunskapsmail med extra inspiration, kunskap och övningar under ett års tid.

Kategori:

Beskrivning