Självcoachingspaket SustainYou Myself

kr1,900.00

Vill du göra dig mer personligt hållbar men inte vet hur. Med boken SustainYou Myself guidas du igenom 5 steg som tar dig ifrån ditt nuläge till ett nytt läge. Du får olika typer av övningar som hjälper dig att se över hela din vardag och att identifiera förändringar du vill göra för att bli mer hållbar. Du får också stöd i att genomföra och utvärdera dina insatser.

Självcoachingspaketet innehåller både boken SustainYouMyself men kompletteras också med månadsutskick med extra inspiration, kunskap och övningar under ett års tid som kommer direkt till din valfria mailadress.

Kategori: