Vad kan vi göra tillsammans?

Program Hållbar Vardag är ett sätt för chefer att tillsammans med sina medarbetare verka för en hållbar situation på jobbet. Det ger vinster för såväl individ som grupp och företag. Det egna ansvaret är viktigt och när vi kombinerar det med dialog och samarbete då närmar vi oss visionen om en hållbar vardag.

FÖR TEAMET

En arbetsprocess som är utformad för att kunna ledas självständigt av olika typer av grupper. Det är gruppens prestation och välmående som står i fokus och mynnar ut i en handlingsplan och utvärdering av förändringar som görs för att skapa en mer hållbar vardag på jobbet. Den är utformad för att vara dokumentation för arbetet med nya arbetsmiljöföreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö AFS 2015:4.

FÖR ENSKILD MEDARBETARE

Den individuella delen består av självcoaching och berör hela vardagen – både på jobbet och hemma. Den är upplagd för att göras på egen hand och i egen takt.

Vi har valt att arbeta med program Hållbar Vardag som en del i vårt förebyggande arbete.

Malin Norbäck

HR-chef, Kommuninvest

Börja med att kontakta oss!

Fyll i formuläret så hörs eller ses vi på ett sätt som passar dig.

Vill du kontakta någon av oss direkt istället så maila någon av våra två kundansvariga

Anna Ahrenfelt, 0708-697870, anna@hallbarvardag.nu

Linda Michelin, 0707-224530 linda@hallbarvardag.nu

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter fram frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael Törnberg

VD, Acumo