Kundreferenser

”Jag vill lyfta fram den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom kommunen. Det är viktigt att arbeta med det på ett konkret sätt, så att det kan leda till resultat. Vi har börjat med Hållbar Vardags verktyg i vår egen arbetsgrupp så att vi som HR-team själva upplever hur det är att fördjupa sig i de här frågorna och ser vilka resultat det kan ge. För mig är det t.ex. viktigt att vi ska ha ett öppet samtalsklimat så därför gillar jag att detta verktyg bygger på just dialog.”

Maria Strid Persson, HR-chef Katrineholms kommun

”Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter frågor som är viktiga för dem som individer.”

Hör Mikael berättar mer i denna intervju

Mikael Törnberg VD på Acumo AB och ACS Nordic AB

”Personalens hållbarhet är en strategisk fråga för oss och Hållbar Vardags koncept gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och strukturerat. Allt material är samlat på samma ställe och med hjälp av tydliga processer håller vi liv i arbetet över tid. Konceptet bygger på ansvar och delaktighet hos alla våra medarbetare och för mig som skyddsombud är det en stor hjälp. Idag för vi bättre samtal och har en större förståelse för varandra.”

Tina Stoor, ELVIRA Kunskapsutveckling

Tina Stoor arbetar som pedagog, arbetsmarknadscoach och samhällskommunikatör på ELVIRA kunskapsutveckling.

ELVIRA är en del av ABF Stockholm och utgår från folkbildningens metodik och människosyn. Sedan 1994 vidareutbildar och kompetensstärker de människor och bidrar årligen till att fler människor kommer i arbete där de trivs och kan utvecklas.
Elvira-kunskap.se