Så boostar du livskraften

Vad kan man göra för att minska sin egen stress, eller stressen på arbetsplatsen och proaktivt göra sin vardag mer hållbar? Forskning pekar på tre saker som bidrar starkt till att vi människor mår bättre. Det här är kunskap som du kan dra nytta av för egen del eller i egenskap av chef eller arbetsgivare för att bidra till ett bättre mående i din arbetsgrupp eller organisation.

1) Boosta kunskapen

Vad innebär det rent biologiskt att vara människa? Vad har vi för behov i form av exempelvis återhämtning och sömn, och vad händer i kroppen när vi ständigt lever med stress? Genom att lära sig vad som händer i kroppen när vi stressar och genom att förstå varför hjärnan behöver sömn blir det enklare för oss att fatta beslut som är långsiktigt hållbara.

Snabba fakta:

När vi stressar ökar halten av stresshormonet kortisol i kroppen. Så länge vi skapar utrymme för återhämtning får det inga negativa konsekvenser för oss, utan det är när vi av någon anledning väljer bort vila under en längre period som det blir farligt. Forskning visar att de flesta av oss behöver sju timmars sömn för att ”rena” hjärnan och återskapa processer. Här kan du som chef vara ett föredöme genom att inte mejla mitt i natten och att motverka en machokultur om vem som sover minst.  Ett tips är också att utbilda medarbetarna i hur deras grundläggande fysiologiska behov ser ut.

2) Självreflektion och vardagsrevidering

Vi lever i ett samhälle som uppmuntrar prestation och vi matas med budskap som får oss att tro att vår ork ska räcka till allt. I stället för att låta sig styras av kraven utifrån behöver varje individ få lära sig att ta ansvar för sin egen hälsa och att skapa sig en hållbar vardag utifrån sina förutsättningar. Här är en viktig nyckel att reflektera över vad som tar och vad som ger energi i vardagen. Utifrån insikterna om sig själv reviderar man sedan sin vardag och riggar livet på ett sätt som gör att det alltid finns energireserver kvar. Det handlar dels om att ha ork kvar när vi möter motgång, och dels för att orka träna och göra sådant som är roligt.

När vi är vana att pressa oss själva tänker vi att vi ska orka den här dagen, fram till helgen eller fram till semestern. Långsiktig hållbarhet handlar om att orka hela livet. Som arbetsgivare kan du vara ett föredöme genom att inte lägga arbetsmöten på lunchen. Och varför inte återinföra för- och eftermiddagsfika?

3) Prata med varandra

Vi mår bra av att veta att vi inte är ensamma om hur vi känner – att vi alla sitter i samma båt. När vi sätter ord på och delar med oss av hur vi mår lättar det på den emotionella laddningen och känslan är inte längre lika påtaglig. När vi pratar med andra öppnar vi också upp för möjligheten att titta på det som tynger oss från ett annat perspektiv.

Om du är chef kan du uppmuntra till att ni i gruppen pratar med varandra om hur ni mår. Man kan exempelvis inleda alla veckomöten med en incheckningsrunda där man går laget runt och tar upp hur man har det just nu. Här visar du vägen genom att själv dela med dig av hur du har det.