Vi stödjer barn och ungas psykiska hälsa

5 procent av intäkterna från Sustain You och Sustain Change för vi vidare till organisationer som arbetar med ungas psykiska hälsa. Vi har sett en kraftig försämring av den yngre generationens mående och det vill vi vara med och förändra!

Hållbar Vardags grundare startar ideell förening

– Anna och jag har sedan vi grundade Hållbar Vardag pratat om att vi vill bidra ideellt till samhället, inte bara starta ett kommersiellt bolag och nu är det dags för det, säger Linda Michelin. Nu grundar vi den ideella föreningen Hållbara Barn & Unga som kommer att erbjuda kunskaper och verktyg i samma anda som de vi tagit fram inom ramen för Hållbar Vardag.

– Vi vill helt enkelt fortsätta sprida tanken om en hållbar vardag till kommande generationer. Det höga tempo som vi vuxna håller idag får en del negativa konsekvenser för barnen, så vi vill stödja dem separat.

– Tänk om personlig hållbarhet kunde bli ett skolämne, säger Linda. Att elever får stöd och kunskaper för att se vad just jag mår bra av i skolan och hemma. Och hjälp att hitta vägar för att förbättra den egna situationen. Desto tidigare i livet vi anammar det här förhållningssättet till oss själva desto bättre. Då behöver vi inte lära om, längre fram i livet.

Ytterligare ett initiativ för ungdomar

Hållbar Vardag stödjer också stiftelsen Våga va´dig själv!!! som arbetar med sommarläger där ungdomar får tid att hitta sig själva och nya vänner. Deras värdeord är engagemang, mod, omtanke och glädje.

– Samarbete med Hållbar Vardag är ett viktigt steg för oss eftersom vi hela tiden söker verktyg som ger oss än mer trovärdighet och kontinuitet i vårt arbete för ett sammanhang som gör bestående skillnad i ungdomars liv. I ett första steg kommer det stötta de nästan 300 ungdomarna som besöker våra sommarläger med en helårskontakt där vi också kan följa upp vårt arbete, säger grundaren av stiftelsen VVDS Arne Falkbäck.