Utveckla individen, teamet eller hela organisationen

En hållbar vardag utgår från det egna, arbetsgruppens och organisationens egna förutsättningar. Att bli medveten om vad som uppskattas men också vad som behöver förändras är ett första steg. Att sedan genomföra förändringarna i små steg är nästa. Syftet är att få en vardag som inte bara funkar den här veckan eller fram till nästa ledighet, utan att få en vardag som man inte känner att man måste ta semester ifrån för att orka med.
 

Medarbetaren

SustainYou Myself™ är ett självcoachningsprogram som ger metoderna att själv kunna strukturera upp en alternativ vardag och se nya möjligheter. Ett stöd till att både få idéer till förändringar och att genomföra dem, hemma och på jobbet.

Arbetsgruppen

SustainYou Team™ är en självinstruerande team-process som ger medarbetare, arbetsgrupp och chef bättre förutsättningar att uppnå mål, genomföra planer och leva upp till förväntningar. Tillsammans lyfter ni problem, bedömer risker och tar fram förslag på åtgärder och genomförande.

Organisationen

SustainYou Organization™ är en förändringsprocess som skräddarsys utifrån varje enskilt företags eller annan organisations behov förutsättningar. Vi anpassar vår insats och kan fungera både som aktiva processledare och stöd till en förändringsledare.

Så går det till

Vi träffas och gör en behovsanalys tillsammans. Vi återkommer med förslag på upplägg och kostnader.
Vi säkerställer att du/ni kommer igång på rätt sätt. Om ni vill att vi startar igång med en inspirationsföreläsning så gör vi gärna det.
Du eller ni genomför programmet och får coachning av oss om och när det behövs.
Efter avslutat program tar vi tillsammans fram en bild av vilka värden och resultat det har skapat och planerar nästa steg framåt.

Som du vill ha det

SustainYou-programmet finns i olika format beroende på antalet deltagare och önskat tillvägagångssätt – analogt, digitalt eller både ock. Uppläggen följer samma idé och metodik; att med utgångspunkt från individens, teamets eller organisationens behov och förutsättningar stödja en intern process för att nå och behålla en hållbar vardag.

Material

  • Arbetsmaterial till alla för ökat engagemang
  • Handledning för processen
  • Digitalt dokumentationsverktyg för teamet
  • Mobil applikation för individer

Vad säger våra kunder?

Nu förebygger vi problem som annars hade kostat både i resultat och trivsel. Jag ser ett stort värde i att personalen själva lyfter frågor som är viktiga för dem som individer.

Mikael berättar mer i denna intervju Mikael Törnberg

VD, Acumo AB och ACS Nordic AB

Hållbar Vardags koncept gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och strukturerat. Idag för vi bättre samtal och har en större förståelse för varandra.

Tina Stoor

Pedagog och samhällskommunikatör, Elvira

För mig är det t.ex. viktigt att vi ska ha ett öppet samtalsklimat så därför gillar jag att detta verktyg bygger på just dialog.

Maria Strid Persson

HR-chef, Katrineholms kommun

Låt oss höras

Ring eller mejla oss! Ring Anders på 070-389 68 89 eller maila till

contact@hallbarvardag.nu