Så här fungerar våra tjänster – från nuläge till nyläge

Våra tjänster bygger på beprövad vetenskap, som visat sig fungera och skapa varaktig förändring. Den är baserad på två klassiker, Kuhn och Watslawick, samt ”vår egen” Bo Ahrenfelts bok Förändring som tillstånd. Grunden är en 5-stegsmetod och handlar om att:

(1) bli medveten om nuläget, hur är det idag för att sedan (2) utforska hur skulle det kunna vara, vad skulle kunna vara ett önskat läge. Därefter fattas beslut (3) om vad som ska genomföras. Sedan kommer den kritiska och avgörande fasen (4) när det ska genomföras, som för ofta saknas idag. Mycket stannar vid planer. Sista steget (5) handlar om att utvärdera nyläget och att lära sig hur man vidmakthåller ett nytt förhållningssätt.

5-stegsmetoden finns anpassad för individ SustainYou för företag SustainChange.

Gör din vardag hållbar med Sustain You+

Du är viktig!  Sustain You+ är ett livsvårdsabonnemang som hjälper dig att stärka din hälsa och ditt välmående, oavsett utgångsläge. Med Sustain You+ ökar du avståndet till väggen och får mer tid till sådant du vill göra. Du stärker din personliga hållbarhet på kort och lång sikt.

Sustain You+ hjälper dig att:
• ha koll på och påverka din energinivå
• lära känna dina stressignaler och göra återhämtning till ett självklart inslag i vardagen
• få ihop livspusslet och göra hållbara förändringar – livsstilsförändringar på riktigt
• må bra här och nu samt förlänga din friska tid i livet

Sustain Change hjälper er lyckas

Studier visar att 7 av 10 förändringsarbetenmisslyckas eller inte når hela vägen fram. Därför har vi utvecklat Sustain Change .

Sustain Change hjälper er
– att skapa delaktighet & dialog som bygger tillit
– gemensam samsyn & ansvar som leder till action/handling
– tydlig målbild & fokus som gör förändringsresan genomförbar

Två viktiga nycklar:
systematiskt arbete & att utgå från människan

Hållbara medarbetare med tydliga arbetsuppgifter lyckas bättre!

Ring eller mejla!

Ring Caroline Karlsson på 073-504 43 09 eller maila till caroline@hallbarvardag.nu