Webinar – Ta hand om dig i coronatider!

• hur reagerar vi människor på det som händer nu?
• kan det paradoxalt nog komma något gott ur detta?
• hur kan jag hantera situationen och vad kan jag lära?

Webinar varje dag från 23 mars, du anmäler dig till den tid som passar dig! Varje webinar är max 45 min med möjlighet att ställa frågor på slutet.

Du får med dig
• 3 tips på hur vi kan agera i kristider
• konkret metod för hur du lägger upp din vardag just nu & hur du kan ta vara på tiden på bästa sätt
• idéer om hur corona kan bli till något positivt för dig när vardagen återvänder

I ditt bekräftelsemail får du en länk till videoverktyget Zoom där du enkelt ansluter dig, gärna 5 min innan start.

Tider
23 mars kl 10
24 mars kl 14
25 mars kl 9
26 mars kl 15
27 mars kl 10

Webinarledare är Anna Ahrenfelt, grundare av Hållbar Vardag. Under webinaret tittar vi på en intervju där Bo Ahrenfelt, leg. läkare och psykiater, förklarar för oss hur vi reagerar när vi plötsligt tappar kontrollen och ger oss ledtrådar om hur vi kan skapa en känsla av kontroll i den osäkra situation vi befinner oss i. 

Kraftsamla för psykisk hälsa i kölvattnet av corona

Helt plötsligt förändras våra liv och vardag på bara ett par veckor. För en del av oss handlar det om uppmaningar om god hygien och hemarbete medan det för andra innebär att arbeten är hotade. Men krisen är ett faktum, skillnaderna handlar om i vilken omfattning och hur vi själva reagerar.

Vi som ligger bakom detta intiativ och webinar är företag som i kölvattnet av corona vill kraftsamla i kampen mot ökad ohälsa. Vi tycker att det är dags att göra upp med stressen och skapa ett samhälle där det funkar att jobba, ha en meningsfull fritid och även ha tid för sig själva. En hållbar vardag, helt enkelt. Där vi inte behöver riskera nära relationer och den egna hälsan för status, framgång och resultat.

Vi tänker att det goda som kan komma ur denna kris är att vi alla får tid att stanna upp och reflektera över våra liv. När allt tids nog kommer återgå till en mer normal vardag – hur vill jag att min vardag ska se ut?

Att det faktiskt finns en samhällsvinst, paradoxalt nog, i det som sker nu. Att vi uppmärksammar och lyfter in oss människor och vår hållbarhet som komplement till det som vi i traditionell bemärkelse menar med hållbarhet.

Vi ser att utsläppen över Kina och Italien har minskat – denna bild är från SvD och över Italien. Vissa pratar om det jordens detox. Kan det vara så att vi får en tillfällig lättnad stress och press som normalt hör vardagen till? Och att vi kan, när det är dags, återvända till en vardag som i mindre utsträckning präglas av stress och psykisk ohälsa. Genom att vi tagit tillfället i akt för egen reflektion och samtal med våra nära.

i samarbete med

Vill ni vara med?